In Nova Corpora – In Zichzelf Veranderd

Woke. Dat is toch dat gendergedoe van de laatste jaren? Vroeger had je dat niet. Toen waren jongens gewoon jongens en meisjes gewoon meisjes.

Mis.

Er zijn heel wat gendergrensdoorbrekende mythen die al meer dan tweeduizend jaar meegaan. In deze voorstelling hoor je ze. De verhalen van Caeneus, van Salmacis en van Teiresias en nog enkele andere, uit de werken van Ovidius en andere mythenschrijvers. Het zijn meer en minder bekende mythologische figuren die we nu trans, inter of fluïde zouden noemen, maar die toen simpelweg in zichzelf veranderden.

Ik vertel de verhalen lichtvoetig en luchthartig, zonder overigens te ontkennen dat het soms moeilijk is als je niet in een genderstereotype past. Maar problematiseren en polariseren doen we al veel te veel.

Bij deze voorstelling is op aanvraag een lespakket beschikbaar dat een of enkele lessen biedt ter voorbereiding of nabespreking van de voorstelling. De lessen passen in een lesprogramma van Latijn of Grieks, maar ook in een klassenles, mentorles of bij maatschappijleer. De voorstelling kan ook zonder het lespakket worden geboekt.

Genre: klassieke mythologie
Tijdsduur: 45-65 minuten
Leeftijd: 10+