Inleiding in de Verhaalkunde

Verhaalkunde of narratologie is een tamelijk jonge wetenschap met oude wortels. Plato en Aristoteles dachten al na over wat verhalen nu eigenlijk zijn, hoe ze in elkaar zitten en waar ze goed voor zijn.

Iedereen komt dagelijks met verhalen in aanraking. Als je beter begrijpt hoe die verhalen werken, kun je ze beter op waarde schatten. En zelf betere verhalen maken.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere:

  • De geschiedenis van de verhaalkunde
  • Wat is een verhaal? Definities
  • Verhaalstructuur
  • Verhaal als communicatiemiddel: zender en ontvanger
  • Wie horen we in het verhaal? En met wie kijken we mee?
  • Ruimte en tijd
  • Postklassieke verhaalbeschouwing: gendernarratologie, cybernarratologie en onnatuurlijke narratologie

Bij deze cursus is een uitvoerig handboek in PDF-formaat beschikbaar.

Doelgroep: Iedereen die iets met verhalen heeft.
Tijdsduur: 4 dagdelen (die kunnen ook geheel of gedeeltelijk online worden verzorgd)
Aantal deelnemers: 5-50 (en online nog veel meer)