Verhalen voor de Klas

Vertellen is de krachtigste werkvorm die een docent kan inzetten. Vreemd is dat in de lerarenopleidingen zo weinig aandacht wordt geschonken aan goed leren vertellen.

In deze workshop (of cursus, of cursusreeks) leer ik je de basics van het vertellen. Daarin kunnen onderwerpen aan bod komen als

  • verhaalstructuur
  • personages en emoties
  • zintuiglijk vertellen
  • taalgebruik
  • houding en beweging
  • stemgebruik

Verder besteden we aandacht aan de manieren om een verhaal op krachtige wijze in te zetten in je lessen. We hebben het over de didactische en pedagogische doelen die je met een verhaal kunt bereiken en over de werkvormen waarmee je een verhaal kunt laten verwerken door de leerlingen.

De workshop wordt helemaal afgestemd op uw wensen, situatie en mogelijkheden en kan zo lang en zo kort zijn als je wil. Mijn boek, dat dezelfde titel draagt als de workshop, is de leidraad en kan uiteraard bij de workshop worden geleverd.

Doelgroep: leerkrachten en docenten van alle vakken op alle onderwijsniveaus, lerarenopleiders
Tijdsduur: 45 minuten tot meerdere dagdelen of zelfs hele dagen
Aantal deelnemers: 3-15 (maar ik kan ook een complete studie- of workshopdag verzorgen voor een heel docententeam, hoe groot dat ook is)